Bilder fra nærområde : Nærområde, Lauvåsen

Vi legger til rette for en aktiv livsstil som tar i bruk boområdet og omgivelsene rundt. Her skal vi blant annet bygge Norges lengste hinderløype på mer enn fem km (planlagt ferdig 2017). I løpet av 2016 settes det i tillegg opp en Tuftepark til glede for store og små.